top of page

CV

ANNETTE HVEEM NARUM

f: 17.03.72 

Utdannelse:

The Surrey Institute of Art and Design Fine Art BA 1997-1998 

Høyskolen i Akershus avdeling for formgiving og produktdesign 1993-1995 

Separatutstillinger:

Festspillene i Elverum / Galleri EKG Hamar 2020

Fuge 2020

Glasslåven Kunstsenter 2018

Galleri EKG 2018

Galleri Svae 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012

Kollektivutstillinger, utvalg:

Peder Balke senteret 2012, 2015, 2021

Oppland kunstsenter 2020, 2021

Norske Grafikere 2010 og 2019

Galleri EKG 2017-2021

Galleri Fjordheim 2017, 2021

Galleri Elisabeth Godøy 2012-2021

Galleri Svae 2001-2016

Mjøskunst 2003-2014

Galleri Hervold 2005-2014 

Opplandsutstillingen 2007

Gran Kunstforening 2007 

Galleri Vikerødegården 2005 

James Hockey Gallery Farnham 1998 

Innkjøpt:

Vestre Toten kommune 2003/2018

Toten Kunstforening 2015

Sykehuset Innlandet 2005/2006/2012 

Østre Toten kommune 2007

Hedmark fylkeskommune 2005, 2008 

Orkla Finans 2007 

Raufoss Jern og Metall 2005 

Syljuåsen 2004 

Galleri Svae  2004 

Nye Dokka Bruk 2004 

Furuset bydelskommune 2000 

Nordbohus 1999 

Utsmykninger:

Raufoss Kirke 2019

Sykehuset Innlandet 2006-2010-2013

Mestringshuset 2008 

Østre Toten Kommune  2007 

Oppdrag:

Ti kulturpriser Østre Toten kommune 2021

Kulturpriser Vestre Toten kommune 2015, 2021


Medlemskap: 

Norske Billedkunstnere (NBK) 

Norske Grafikere (NG) 

Billedkunstnerne i Oppland (BKO)

ANNETTE HVEEM NARUM

Billedkunstner

Landskap med arkitektoniske elementer er hovedtemaet i mine malerier. Nærlandskapet der jeg bor og jobber er et tilbakevendende tema. Små glimt, stemninger, brudd, komposisjoner, detaljer eller farger fra mine omgivelser fester seg i bevisstheten og til billedflaten. Disse elementene blir i prosessen satt opp mot hverandre som motpoler der elementene utvikler seg til komplekse fortellinger og relasjoner. Det skjøre og forgjengelige opp mot det monumentale. Det enkle og fragmenterte, mot det kompakte og massive. Orden opp mot kaos.


Arbeidsprosessen er en balansegang mellom teknikk og intensjon der et strøk for mye kan ødelegge komposisjonen og intensiteten i billedflaten. En vedvarende og gjentagende  dialog mellom maleriets komplekse stillhet og omgivelsenes  påvirkning.Jeg har atelier på Eina i Vestre Toten, og på Peder Balke-senteret på Billerud på Kapp. Jeg er medlem av Norske Billedkunstnere, Norske Grafikere og Billedkunstnerne i Oppland.

Ahn,grafikkprosess, dks.jpg
bottom of page